JULKAISUT

Keskeiset julkaisut

dsc00442.jpg

Brofeldt, T. & Piensoho, T. 2013. FUAS-ammattikorkeakoulujen Aikuiskoulutuksen koordinointihanke 2011-2013. Loppuraportti. Lahden ammattikorkeakoulu. Aikuiskoulutus- ja täydennyskoulutuspalvelut.

Brofelt, T. & Piensoho, T. 2011. FUAS-ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. Sarja C. Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut. osa 89.

Piensoho, T. (toim.) 2008. Toimintaa ja tuloksia. Työn ja perheen tasapainoa rakentava hanke arvioi toimintaansa. Oppimisverkostot työn ja perheen tasapainon rakentajina -hankkeen julkaisuja 2/2008. Helsingin yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.

Piensoho, T. & Känsälä, M. (toim.) 2008. Kohti perheystävällistä työkulttuuria. Kahdentoista työpaikan työn ja perheen yhteensovittamisen hyvät käytännöt. Oppimisverkostot työn ja perheen tasapainon rakentajina -hankkeen julkaisuja 1/2008. Helsingin yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.

Piensoho, T. et al. 2007. Arki tasapainoon. Työn ja perheen yhteensovittamisen malleja, tuotteita ja käytäntöjä. Oppimisverkostot työn ja perheen tasapainon rakentajina -hankkeen julkaisuja 3/2007. Helsingin yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.

Reconciling work and family. Good Practices from Finland, Poland and Spain. Joint Publication of the Transnational Project. Publication Committee: Piensoho, Ojala, Mattila, Aalto ja Känsälä. Oppimisverkostot työn ja perheen tasapainon rakentajina -hankkeen julkaisuja. Helsingin yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.

Piensoho, T. 2006. Perheestä voimaa työhön – työstä voimaa kotiin. Työssäkäyvien kokemuksia työn ja perheen tasapainosta. Oppimisverkostot työn ja perheen tasapainon rakentajina -hankkeen julkaisuja 1/2006. Helsingin yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.

Piensoho, T. 2001. Äitiyden alkumetrit. Naisten raskaudelle ja synnytykselle antamat merkitykset ja oppimiskokemukset. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen väitöskirja. Laitoksen julkaisusarja nro 176.