HANKKEET

Ota yhteyttä, kun tarvitset hanketyön asiantuntijaa innovoimaan tai johtamaan hankettasi! Toimin myös hankekonsulttina ja kouluttajana.Seniorit työelämässä -hanke (2014). Kysessä on ESR-hanke, jonka osarahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Yhteistyökumppanina on Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Hyvinkää. Vastasin hankkeen Senior Coaching-valmennuksesta. Linkin alta löytyvät sekä valmennusmalli että valmennuksesta kirjoittamani artikkeli.

AIKOKO - Aikuiskoulutuksen koordinointihanke (2011-2012). Kyseessä on OKM:n rahoittama hanke, jossa kehitettiin aikuiskoulutuksen koordinoinnin toimintamallia FUAS-ammattikorkeakouluihin. Toimin hankkeen johtajana.

Isänä työelämässä -hanke (2010-2013). Kyseessä on STM:n osarahoittama ESR-hanke, jonka tavoitteena on kehittää isäystävällisyyttä työelämään ja yhteiskuntaan. Hankkeen suunniteluvastuu, hankin rahoituksen ja toimin sen vastuuhenkilönä.

Tasa-arvoa erovanhemmuuteen (2009-2010). Kyseessä on STM:n osarahoittaman ESR-hanke, jonka tavoitteena oli lisätä tietoa ammattilaisille isien roolista erotilanteissa sekä laajemmin vahvistaa isien roolia perheessä. Hankkeen suunnitteluvastuu, hankin rahoituksen ja toimin sen vastuuhenkilönä.

ESR Pajaverkko -hanke (2008-2010). Hankkeen suunnitteluvastuu ja rahoituksen hankkiminen. Rahoittajana oli Etelä-Suomen lääninhallitus.

ESR Moniverkko -hanke (2008-2010). Hankkeen suunnitteluvastuu ja rahoituksen hankkiminen. Rahoittajana oli Uudenmaan TE -keskus.

Oppimisverkostot työn ja perheen tasapainon rakentajina -hanke (2004 - 2007) Kyseessä oli EQUAL -hanke, jonka suunnittelin ja toimin johtajana. Hanke perustui aikaisempaan tutkimustyöhöni. Hanke oli myös kv-hanke, jossa kumppaneina olivat Espanja ja Puola.

Työministeriön TYKES -ohjelman Hyvinkään koulutoimen kehittämishanke (2002 -2003) ja päivähoidon kehittämishanke Tenavat (2003 - 2005). Hankkeiden suunnitteluvastuu, hankin rahoituksen sekä toimin vastuuhenkilönä molemmissa hankkeissa.

Energiaa muutostyöhön -hanke (2001 - 2002). Hanke kuului työministeriön TYKES -ohjelmaan ja siinä kehitettiin kolmen organisaation (Vantaan kaupunki, LU Suomi Oy ja Finnair Oyj) työyhteisöjä. Hankkeen suunnitteluvastuu, hankin rahoituksen ja toimin hankkeen projektipäällikkönä.

Optio – Aikuisten oppisopimushanke (EQUAL 2000-2006), jonka aikana kehitettiin aikuisten oppisopimusta ja työskenneltiin oppisopimusteeman parissa yrityksille suunnatuissa verkostopajoissa. Hanke oli kv-hanke, jossa kumppaneina olivat Ranska, Italia, Portugali ja Saksa. Toimin hankkeen projektipäällikkönä vuosina 2001-2003.