HANKKEET

dsc00442.jpg

Seniorit työelämässä -hanke (2014). Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke. Yhteistyökumppanina on Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Hyvinkää. Linkin alta löytyvät sekä valmennusmalli että valmennuksesta kirjoittamani artikkeli.

AIKOKO - Aikuiskoulutuksen koordinointihanke (2011-2012). OKM:n rahoittama hanke, jossa kehitettiin aikuiskoulutuksen koordinoinnin toimintamallia FUAS-ammattikorkeakouluihin.

Isänä työelämässä -hanke (2010-2013). STM:n osarahoittama ESR-hanke, jonka tavoitteena oli kehittää isäystävällisyyttä työelämään ja yhteiskuntaan.

Tasa-arvoa erovanhemmuuteen (2009-2010). STM:n osarahoittaman ESR-hanke, jonka tavoitteena oli lisätä tietoa ammattilaisille isien roolista erotilanteissa sekä laajemmin vahvistaa isien roolia perheessä.

ESR Pajaverkko -hanke (2008-2010). Rahoittajana oli Etelä-Suomen lääninhallitus.

ESR Moniverkko -hanke (2008-2010). Rahoittajana oli Uudenmaan TE -keskus.

Oppimisverkostot työn ja perheen tasapainon rakentajina -hanke (2004 - 2007). EQUAL -hanke. Hanke perustui aikaisempaan tutkimustyöhöni. Hanke oli myös kv-hanke, jossa kumppaneina olivat Espanja ja Puola.

Työministeriön TYKES -ohjelman Hyvinkään koulutoimen kehittämishanke (2002 -2003) ja päivähoidon kehittämishanke Tenavat (2003 - 2005).

Energiaa muutostyöhön -hanke (2001 - 2002). Työministeriön TYKES -ohjelman hanke, jossa kehitettiin kolmen organisaation (Vantaan kaupunki, LU Suomi Oy ja Finnair Oyj) työyhteisöjä.

Optio – Aikuisten oppisopimushanke (EQUAL 2000-2006). Hanke oli kv-hanke, jossa kumppaneina olivat Ranska, Italia, Portugali ja Saksa.

JULKAISUT

Keskeiset julkaisut

Brofeldt, T. & Piensoho, T. 2013. FUAS-ammattikorkeakoulujen Aikuiskoulutuksen koordinointihanke 2011-2013. Loppuraportti. Lahden ammattikorkeakoulu. Aikuiskoulutus- ja täydennyskoulutuspalvelut.

Brofelt, T. & Piensoho, T. 2011. FUAS-ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. Sarja C. Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut. osa 89.

Piensoho, T. (toim.) 2008. Toimintaa ja tuloksia. Oppimisverkostot työn ja perheen tasapainon rakentajina -hankkeen julkaisuja 2/2008. Helsingin yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.

Piensoho, T. & Känsälä, M. (toim.) 2008. Kohti perheystävällistä työkulttuuria. Oppimisverkostot työn ja perheen tasapainon rakentajina -hankkeen julkaisuja 1/2008. Helsingin yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.

Piensoho, T. et al. 2007. Arki tasapainoon. Oppimisverkostot työn ja perheen tasapainon rakentajina -hankkeen julkaisuja 3/2007. Helsingin yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.

Reconciling work and family. Good Practices from Finland, Poland and Spain. Joint Publication of the Transnational Project. Publication Committee: Piensoho, Ojala, Mattila, Aalto ja Känsälä. Oppimisverkostot työn ja perheen tasapainon rakentajina -hankkeen julkaisuja. Helsingin yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.

Piensoho, T. 2006. Perheestä voimaa työhön – työstä voimaa kotiin. Oppimisverkostot työn ja perheen tasapainon rakentajina -hankkeen julkaisuja 1/2006. Helsingin yliopisto. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.

Piensoho, T. 2001. Äitiyden alkumetrit. Naisten raskaudelle ja synnytykselle antamat merkitykset ja oppimiskokemukset. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen väitöskirja. Laitoksen julkaisusarja nro 176.