ASIAKASTUTKIMUKSET

Kuvateksti

Esimiesvalmennusta teen edelleen mielelläni. Uusi tuote palvelutarjonnassani ovat nyt asiakastutkimukset, jotka ovat kompakteja ja tehokkaita menetelmiä löytää asiakkaan ääni mukaan yrityksen kehittämistyöhön.

Asiakastutkimukset voivat kohdistua mm. yrityksen asiakastyytyväisyyteen tai yrityksen tuotteisiin ja palveluihin. Tutkimusten tarkoitus on lisätä yrityksen asiakasymmärrystä.

Tutkimus suunnitellaan yhdessä yrityksen edustajien kanssa, jotta siinä voidaan huomioida yrityksen tarpeet mahdollisimman hyvin. Tutkimusmenetelmä voi olla joko kvantitatiivinen tai kvalitatiivinen. Tiedonkeruumenetelmänä käytän henkilökohtaisia haastatteluja, lomakekyselyjä, puhelinhaastatteluja ja sähköpostikyselyjä.

Olen innoissani tästä käytännönläheisestä tutkimustyöstä ja -otteesta ja mielelläni näin mukana yrityksen kehittämistyössä!