Seniorit työelämässä

Share |

Lauantai 29.3.2014 klo 23:16 - Tuula Piensoho


Maaliskuun alussa pääsimme aloittamaan ESR:n ja Uudenmaan Ely-keskuksen osarahoittaman Seniorit työelämässä -projektin. Hanketta hallinnoi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.

Hanke on minulla erittäin merkityksellinen, sillä haluan olla mukana kehittämässä seniorityöntekijöiden asemaa työssään. Vastaan Senior Coaching -valmennuksista. Mielestäni suomalainen työelämä kaipaa juuri nyt kokemusta omaavia, työhön sitoutuneita työntekijöitä. Seniortyöntekijät ovat juuri sellaisia. Seniorit kaipaavat kannustusta, jotta he löytävät itsestään uutta virtaa ja innostusta.

Projekti tarjosi kunnille mahdollisuuden lähteä kehittämään toimintaansa. Haasteen ottivat vastaan Nurmijärvi ja Espoo. Tämän vuoden kestävä hanke tarjoaa kyseisten organisaatioiden seniorityöntekijöille valmennusta - senior coaching -palvelua - tavoitteena motivoida, innostaa ja sitouttaa 54 + henkilöstö omaan organisaatioon ja lisätä seniorin omaa työhyvinvointia.

Projektin tehtävänä on edistää työpaikkojen ikäystävällistä työkulttuuria. Organisaatioiden näkökulmasta ikäystävällisyyden edistäminen merkitsee työnantajan ymmärrystä monimuotoisen työyhteisön myönteisestä vaikutuksesta työn tekemiseen ja organisaation tulokseen. Työntekijän näkökulmasta se merkitsee paitsi arvostavaa asennoitumista senioreja kohtaan, myös konkreettisia tekoja.

Mukana projektissa ovat myös seniorityöntekijöiden esimiehet. Osa heistä on mukana jo tarvekartoituksen teemahaastatteluissa. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita projektin alussa ja loppupuolella järjestettäviin tilaisuuksiin.  

Seniorityöntekijöiden valmennuksessa keskitytään erityisesti yksilöiden omiin vahvuuksiin, oman kehittymissuunnitelman tekoon ja ryhmä coaching -tapaamisiin. Valmennuksen tehtävänä on lisätä pitkän työuran tehneen henkilön itsetuntemusta ja -luottamusta. Valmennuksen aikana selkiytetään osallistujien tulevaisuuden kehittämistarpeita ja -suunnitelmia suhteessa työorganisaation ja -tehtävän vaateisiin.

Työhyvinvoinnin näkökulma on hyvin ratkaisevassa roolissa valmennuksessa – se on itsestään selvä asia.

Esimiehet ovat voineet hyödyntää coachausta työssään jo pitkään ja tulokset ovat olleet kannustavia. Nyt projektin mahdollistamana seniorityöntekijöillä on mahdollisuus hyödyntää coachausta asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tämä on juuri sitä työtä, mitä haluan tehdä. Ei voisi olla mieluisampaa. Valmennukset alkavat elokuussa.

Avainsanat: seniorit, senior coaching, ikäystävällinen työelämä, voimaantuminen


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini