Vapaaehtoistyötä ja vastuullisuutta

Torstai 7.4.2016 klo 22:36 - Tuula Piensoho

Blogirintamallani on ollut pitkään kovin hiljaista. Itsekin mietin sitä, mitä olen puuhaillut, kun en ole ennättänyt kirjoittamaan.

Kevät on mennyt yhdessä hujauksessa. Olen tehnyt yhteistyötä Hyvä kasvaa Järvenpäässä -asukasliikkeen kanssa valmennusryhmien ja kaikille avoimien valmennusiltojen osalta. Kevään aikana minulla oli kaksi 50+ valmennusryhmää. Valmennusiltojen teemoina olivat Unelmat tavoitteiksi sekä Ajankäyttö hallintaan. Ensin mainitussa osallistujat valmistivat omat Unelmakarttansa ja viime mainitussa illassa keskityttiin niin oman ajankäytön haasteisiin kuin jo tehtyihin ”ryhtiliikkeisiin”.

Nämä pro bono -jutut ovat nyt tämän kevään osalta ”pulkassa”.  

Ryhdyin vuoden alussa myös Henry ry:n Vastuulllisuus ja HR-verkostoon verkostovastaavaksi yhdessä kolleegojeni kanssa. Tähän liittyen olen luvannut kirjoittaa blogin yli viisikymppisten tilanteesta Suomessa. Eritoten heidän, jotka on irtisanottu työtehtävistään yt-neuvotteluissa eri syihin vedoten.

Tilannehan on Suomessa sellainen, ettei sitä voi ymmärtää. Yritykset irtisanovat lyhytnäköisesti osaajiaan. Irtisanotut puolestaan ovat todella hankalassa asemassa, koska joka puolelta kuullaan viestejä siitä, että työllistymisen mahdollisuudet ovat lähes minimaaliset.

Haluankin omassa blogissani tuoda esille niitä vastuullisia yrityksiä, jotka eivät ole menneet ikäsyrjinnän buumiin mukaan vaan näkevät monimuotoisten työyhteisöjen voiman. He arvostavat työntekijöidensä kokemusta ja sitoutumista.

No, elämässä on onneksi muutakin kuin työtä ja vapaaehtoistyötä. Ensi viikolla on tarkoitus lähteä Espanjan aurinkoon. Sitä varten olen käynyt espanjan tunneilla. Puhevarmuus on vielä kuitenkin suhteellisen rajallinen, mutta täytyy rohkeasti kuitenkin käyttää sitä sanavarastoa ja osaamista, joka on kertynyt kuluneen kevään aikana. Espanjan kieltä olen toki opiskellut aiemminkin.

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vapaaehtoistyö, vastuullisuus, 50+ työelämässä, yt-neuvottelut

Fb-yhteisön 50PlusFoorumin käynnistäminen

Lauantai 12.12.2015 klo 0:05 - Tuula Piensoho

Viimeiset viikot ovat kuluneet tiiviisti uuden Fb-yhteisön 50PlusFoorumin käynnistämisessä. Aina unohtaa, miten paljon uuden fb-sivuston luominen ottaa aikaa, vaikka tämä ei ole suinkaan ensimmäinen perustamani facebook-sivusto.

Työ ei suinkaan tarkoita vain sivuston avaamista ja taustakuvan ja profiilikuvan valitsemista vaan paljon, paljon muuta.

Kaikkein aikaa vievin osuus on mielestäni sivuston markkinointi. Eli kertoa maailmalle, että täällä ollaan. Ei siis auta, että pykää sivuston valmiiksi vaan täytyy heti miettiä sitä, miten viestiä fb-maailmassa siitä, että kyseinen yhteisö on perustettu.

Voi tietysti laittaa siitä tietoa omille kavereille, yhteistyökumppaneille jne. sähköpostiviesteinä ja toivoa, että he jakavat tietoa eteenpäin. Sitten voit myös itse olla aktiivinen ja kirjoittaa potentiaalisille fb-sivuille oman yhteisön perustamisesta ja pyytää tutustumaan ja tykkäämään sivustosta.

Itse koen tämän erittäin haasteellisena, kun minulla ei ole viestintä- tai markkinointikoulutusta takataskussani. Onneksi sain apua Keski-Uusimaa -lehdeltä. Lehdessä julkaistiin joulukuun alussa uutinen "Ilmianna 50+ myönteinen työpaikka". Samassa yhteydessä kerrottiin uudesta Fb-yhteisöstä 50PlusFoorumi.

Olen myös ollut yhteyksissä puhelimitse työnantajiin, ja tätä osuutta minun tuleekin jatkossa vahvistaa. Pelkkä sähköpostittelu ei välttämättä auta eteenpäin, koska haluan saada erityisesti yrityksiä ja muita työpaikkoja mukaan.

Sama koskee myös 50+ työnhakijoita. Heidän mukaantulonsa on ensiarvoisen tärkeää, onhan sivusto perustettu nimenomaan saattamaan yhteen työnhakijoita ja yrityksiä. Ihannetilanne on se, että sivustolla esitetään työtarjouksia sekä kerrotaan omista työllistymistarpeista.

Myönteistä on, että mukaan on tullut toimijoita, jotka haluavat viedä 50+ asiaa eteenpäin eri foorumeilla.

Tällä hetkellä olen kerännyt sivustolle aiheeseen liittyvää tietoa vähän eri näkökulmista, toki aina liittyen 50+ työntekijän tilanteeseen.

Ja lopuksi. Sivuston tarkoitus on toimia paitsi työnhakijoiden ja työnantajien foorumina, myös kannustaa työnhakijoita ja työssä olevia sekä vaikuttaa yleiseen asenneilmastoon.

Asenneilmasto voi olla vähän liian negatiivinen suhteessa 50+ työntekijän vahvuuksiin ja työssä menestymiseen. Tämä taas näkyy siinä, että yt-neuvotteluissa helposti halutaan luopua talon viisi-kuusikymppisistä ja vastaavasti rekrytointitilanteessa valitaan mieluusti nuorempi työnhakija kuin esimerkiksi 50+ työnhakija.

Tähän on saatava muutos! Meillä ei ole varaa tuhlata osaamista ja lannistaa ihmisiä, joilla pitäisi olla työuraa jäljellä 10 - 15 vuotta, mutta joiden työelämään takaisin pääseminen on niin vaikeaa.

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: fb-yhteisö, 50PlusFoorumi, 50+työntekijät, työllistyminen, yhteistyö

Viisikymppinen NYT! - sparrausta työnhakuun ja jaksamiseen

Maanantai 19.10.2015 klo 15:56 - Tuula Piensoho

Nykypäivän viisikymppiset elävät monien haasteiden keskellä. Myös he elävät ruuhkavuosia: ovat aktiivisesti mukana työelämässä, mutta huolehtivat usein samalla omista vanhemmistaan ja antavat aikaansa lastenlastensa hoitoon.

Keskeinen haaste viisikymppisillä on uudelleen työllistyminen käytyjen yt-neuvottelujen lopputuloksena. Tilastokeskuksen mukaan työttömänä on tällä hetkellä 125 600 yli viisikymppistä työnhakijaa.

Syksyn aikana Järvenpäässä käynnistyy vertaisryhmiä 50+ työnhakuun ja jaksamiseen. Vertaisryhmä auttaa ylläpitämään viisikymppisen aktiivisuutta, motivaatiota, voimaantumista sekä työnhakuprosessissa että jaksamisessa. Vertaisryhmä tarjoaa myös mahdollisuuden tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia, joiden tuki on erityisen tärkeä henkilökohtaisessa muutostilanteessa.

”Viisikymppinen tarjolla töihin”-ryhmän ensimmäinen tapaaminen oli Järvenpään kirjastossa 8.10 klo 18 - 19.30. Vertaisryhmän tavoitteena on edistää työnhakijan työllistymistä mm. kannustamalla aktiiviseen työnhakuun. Tärkeä osa koostuu mahdollisuudesta käydä omaa tilannetta läpi ja saada tukea toisilta. Merkityksellistä on myös löytää omat unelmat ja menetyksestä huolimatta löytää elämästä myönteisiä ja elämää kannattavia asioita ja ihmissuhteita.

Vertaisryhmä tapasi toisen kerran 13.10. Tuolloin teemana keskeisenä teemana olivat mm. omat tavoitteet/unelmat työn/työpaikan suhteen ja mistä löydän energiaa ja innostusta elämääni. Seuraavat vertaisryhmätapaamiset ovat Järvenpään kirjastossa 21.10 klo 16.15 - 17.45 ja 3.11. klo 16.15 – 17.45.

Toiminta on maksutonta. Lisätietoja saat numerosta 045 1218890/tpiensoho@gmail.com/valmentaja Tuula Piensoho.

Tervetuloa mukaan!

 

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: 50+, viisikymppinen, vertaisryhmä, työllistyminen, yt-neuvottelut, työttömyys, jaksaminen, voimaantuminen

50+ Coaching voimaannutti työntekijöitä

Torstai 1.1.2015 klo 18:33 - Tuula Piensoho

Maaliskuussa alkanut Seniorit työelämässä -hanke päättyi vuoden lopussa. Hankkeessa etsittiin keinoja 54+ työntekijöiden voimaannuttamiseen, hyvinvoinnin lisäämiseen sekä motivaation nostamiseen. Tavoitteena oli tukea työpaikkoja kehittämään toimintaansa niin, että toimet edistävät niin tuloksellisuutta kuin työntekijöiden työkykyä ja jaksamista.

Hanke nosti työpaikkojen ikäystävällisen työkulttuurin kehittämisen keskiöön. 50+ työntekijät kohtaavat työpaikoilla vaihtelevasti ennakkoluuloja ja torjuvia asenteita. Työpaikkojen näkökulmasta ikäystävällisyys merkitsee työnantajan ymmärrystä monimuotoisen työyhteisön myönteisestä vaikutuksesta työn tekemiseen ja työpaikan tulokseen.

Hankkeessa pilotoitiin syksyn 2014 aikana Espoon kaupungin ja Nurmijärven kunnan työntekijöille 50+ Coaching -valmennusohjelma. Tätä edelsi keväällä tehty tarvekartoitus, jossa selvitettiin pilottiin osallistuvien henkilöiden sekä heidän esimiestensä tarpeita ja toiveita valmennuksen suhteen. Tarvekartoitus tehtiin valmennettaville webropol-kyselynä, teemahaastattelun osallistuivat niin valmennettavat kuin heidän esimiehensä.

Joulukuun puolivälissä oli hankkeen päätösseminaari, jossa käsiteltiin 50+ Coaching -valmennuksen keskeisiä tuloksia valmennettavien kertomana sekä esiteltiin valmennuksen toimintamalli.

Valmennusohjelman arviointiraportti on nyt valmis. Pilotista saadut tulokset vahvistivat ennakko-olettamuksia. Coaching sopii erittäin hyvin tämän kohderyhmän voimaantumisen, hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseen. 50+ Coachingin tulokset ovat kaikin puolin vakuuttavia ja inspiroivia. Ne kannustavat jatkamaan tällä tiellä.

Coachingin avulla saatiin uusia voimavaroja työtehtäviin, jotka ovat kaikille ja kaikkialla jatkuvan muutoksen alaisia. Coachingin avulla henkilön päämäärät, tavoitteet ja unelmat selkiytyivät. Myös itsetunto ja -tuntemus lisääntyivät. Prosessin aikana löytyi myös konkreettisia työvälineitä kehittää omaa työtä ja toimintaa työyhteisössä.

Hanketta osarahoitti ESR (Hämeen Ely-keskus) ja hallinnoi HY Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: 50+ coaching, ikäystävällinen työkulttuuri, voimaantuminen, pilottivalmennus, toimintamalli,