Rentoutumisen ja joutilaisuuden ylistys

Perjantai 3.10.2014 klo 12:17 - Tuula PIensoho

Lähes kaikilla tuntuu nykyisin olevan kiire. Jatkuva muutos on arkipäivää työelämässä. Kiire on siirtynyt työelämässä myös muille elämänalueilla. Teknologia on mahdollistanut sen, että yhä useampi on kaiken aikaa kaikkien kanssa tavoitettavissa.

Kun kiire ajaa yksilöä kalenteroimaan allakkansa täyteen, ei tunnu olevan aikaa enää mihinkään. Kun sitten yrittää tehdä asioita nopeammin, mihin tuo säästetty aika oikein käytetään? Tekemällä lisää, ottamalla uusia projekteja jne. Haloo!

Kuka uskaltaa enää myöntää, että hänellä ei ole kiire mihinkään? Tällaista henkilöä saatetaan pitää kummallisena tai jopa syrjäytyneenä yksilönä. Pitääkö työssä siis kertoa jatkuvasti, että on kiireinen, jotta pidetään tehokkaana? Onko kiireisyys nykyajan hyvän työntekijän mittari?

Eikö kuitenkin olisi parempi tehdä työ työaikana ja varata aikaa riittävästi perheelle, harrastuksille sekä joutenoloon ja rentoutumiseen?

Pidän paraikaa useilla paikkakunnilla Itsen johtamisen ja Ajankäyttö hallintaan -koulutuksia. Käsittelemme näissä koulutuksissa mm. sitä, miten kiirettä ja aikavarkaita otetaan haltuun. Tuolloin keskustelemme yhdessä, miten tärkeää on varata itselle aikaa sen selvittämiseen, mistä esimerkiksi kiireen tunteet syntyvät työpaikalla tai kotona.

Työpaikalla kiireen taustalta löytyy usein konkreettisia resurssien puutteeseen ja työn organisointiin liittyviä tekijöitä. Niitä voi löytyä mm. oman työpaikan työjärjestelyistä, johtamisesta tai työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeuksista.

Mielestäni on erittäin tärkeää miettiä sitä myös sitä, johtuuko kiire omasta toiminnasta (sisäiset aikavarkaat) vai ulkoisista tekijöistä. Sisäisten aikavarkaitten ”kiinniotto” on oma tehtäväsi. Työpaikoilla on myös ulkoisia aikavarkaita, jotka estävät työteon sujuvuutta. Onko omalla työpaikalla esimerkiksi liikaa turhia kokouksia, ylisosiaalisia ja työtekoa keskeyttäviä kollegoja, myöhästelijöitä jne.

Kaikkea ei myöskään tarvitse hioa loputtomiin. Usein voi olla parempi tehdä tietyt asiat (ei-niin-tärkeät-asiat) ”kevyemmällä kädellä”. Ja laittaa kovemmat paukut oman perustehtävän kannalta tärkeisiin kohteisiin.

(Työn)ilo tuntuu liian useilla olevan kadoksissa. Olisi opittava ottamaan rennommin. Kiire on yksi suurimmista stressin aiheuttajista. Se voi viedä mennessään ilon koko elämästä.

Rentoutuminen on taitoa olla tekemättä mitään. Siihen käytettävä aika riippuu sinusta itsestä. Joskus riittävät muutamat minuutit päivässä, joskus tarvitset rentoutumiseen enemmän aikaa. Missä ja miten rentoudut parhaiten?

Rentoutumisen ja joutenolon taitoa on hyvä harjoitella, jos et ole pitkään aikaan tietoisesti tätä taitoa harjoittanut. Opittuaan sopivia harjoituksia, voi rentoutuminen onnistua kesken työkiireen hienosti. Lyhyet rentoutumispaussit työn ääressä ovat äärimmäisen suositeltavia hetkiä juuri sinulle. Kokeile!

Tässä yksi löytämäni helppo ohjeistus rentoutumiseen:

Ota mukava asento, sulje silmäsi, hengitä syvään ja rauhallisesti. Kuvittele samalla rintakehällesi perhonen, joka avaa ja sulkee siipensä hengityksesi mukaan. Hetken päästä avaa silmäsi. Rentoutustuokio voi siivittää työnteon sujuvaksi juuri silloin, kun kiireen paine on kaikkein kovin.

Olisiko tässä rentoutumisen ja joutilaisuuden opiskelussa sinulle tavoitetta loppuvuodeksi tai ensi vuodelle?

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kiire, rentoutuminen, joutilaisuus, itsen johtaminen, ajankäyttö hallintaan

Viikkosuunnittelu ja erilaiset työtilat ajankäytön ja työmotivaation taustavaikuttajina

Sunnuntai 16.2.2014 klo 16:06 - Tuula Piensoho

Työn tekemisen tavat ja paikat ovat muuttumassa. Normityöpäivä ei enää välttämättä sisällä työskentelyä omassa työhuoneessa, tutun ja turvallisen työpöydän takana.

Saku Tuomisen ja Pekka Pohjakallion ”Työkirja – työelämän vallankumouksen perusteet ” on mielenkiintoinen tuttavuus ja kirjasta saa monia hyviä ja käytännönläheisiä ohjeita siihen, miten uudelleen organisoida omaa työn tekemisen tapaa ja paikkaa.

Kirja ohjeistaa suunnittelemaan työviikkoa etukäteen, edellisen työviikon päätteeksi, ja jokainen päivä edellisen päivän päätteeksi. Tämä on mielestäni erittäin hyvä ja toteuttamiskelpoinen ohje. Kun yhä useampi työskentelee muualla kuin omassa toimistossa, selkeät suunnitelmat jäsentävät työntekoa ja vähentävät stressiä. Kaikkea ei tietenkään pysty eikä ole tarpeenmukaista suunnitella etukäteen. Hyvä on kuitenkin olla selkeä ”plääni” tulevalle viikolle.

Työviikkoon on hyvä rakentaa muutama vakiopalanen, sanoo kirja. Monissa kollegakeskusteluissa on tullut vinkki siitä, että muistaa ainakin kalenteroida ruokatauon jokaiselle työpäivälle. Lisäksi voi miettiä myös sitä, onko syytä varata jokaiselle päivälle vähintään tunti ” kokouksista vapaa”-työskentelyjakso.

Työrytmiä suunnitellessa, on hyvä huomioida myös työn tekemisen paikkoja. Työpäivässä on usein erityyppisiä tehtäviä, jotka vaativat erilaista mielentilaa ja rauhaa. Tuominen & Pohjakallio ehdottaa miettimään itselle ainakin kolme erilaista työtilaa, joista yksi voi olla nykyinen toimisto, jossa voi hoitaa juoksevia asioita.

Oman työpisteen lisäksi toinen tila voisi olla tila, jossa kykenee keskittymään paljon toimistoa paremmin. Se voisi esimerkiksi olla kahvila tai jokin toimiston yllättävä tila, jota saa käyttää. Ja kolmas tila on paikka, jossa mikään ei häiritse sinua, kertoo kirja.

Näin avokonttoriaikaan nämä suositukset ovat mielestäni erittäin varteenotettavia ja tuovat varmasti toteutuessaan lisää työmotivaatiota ja mielenrauhaa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ajankäyttö, työmotivaatio, moninaiset työtilat, työviikon suunnittelu