Työelämän tutkimuksen jäljillä Tampereella

Lauantai 7.11.2015 klo 18:38 - Tuula Piensoho

Viikolla ajelin taas kohti Tamperetta. Syynä tällä kertaa olivat Työelämän tutkimuspäivät 2015.

Säätiedotuksissa oli varoiteltu mustasta jäästä, joten lähdin liikkeelle hieman myöhemmin. Näin ollen missasin yhteisen aloituksen. Olin kuitenkin ajoissa valitsemassani päivän teemaryhmässä, joka oli nimeltään Henkilöstöjohtaminen: toimijat, työhyvinvointi ja tuloksellisuus.

Millaisia tutkimuksia käsiteltiin työryhmässä? Tutkimukset liittyivät pitkälti kasvuyritysten ketteryyteen (mm. ketteryyden määrittelyyn sekä ketteryyden ja kasvun luomiin jännitteisiin). Käsiteltiin myös sitä, voidaanko työpaikoilla oppia virheistä ja voimaantua ilman, että esimerkiksi työyhteisön ongelmat pyritään ratkaisemaan tehokkuuden nimissä rationaalisin keinoin, vaikka haasteet olisivat kokemusten ja tuntemusten tasolla.

Viimeisenä, tulevana väitöskirjatyönä, käsiteltiin mitä valmentava esimiehisyys oikein tarkoittaa. Skyttälän mukaan nykytilanne on, että vaikka monet organisaatiot ja esimiehet liputtavat valmentavan esimiestyön puolesta, harvat sitä kuitenkaan toteuttavat arjessa. Hänen mukaansa kyse voi olla siitä, että käytännössä ei lopulta ymmärretä sen käytäntöjä eikä ole keinoja tai tukea siihen.

Tutkimuksessa tullaan selvittämään kirjallisuuskatsauksen ja aihetta koskevan ajankohtaisen keskustelun tarkastelun avulla, mitä valmentava esimiehisyys on ja mitä sen toteuttaminen arjen esimiestyössä vaatii.

Toisena päivänä valitsin teemaryhmäksi Eläköityminen ja työssä jatkaminen. Tämä teemahan on minulle erittäin ajankohtainen, koska olen ollut mukana työelämän seniorien voimaannuttamisen hankkeissa ja tällä hetkellä mm. irtisanottujen 50+ työntekijöiden motivoinnissa.

Ensimmäisessä esityksessä käsiteltiin yli 49-vuotiaiden henkisen työhyvinvoinnin ja eläkeaikeiden välistä riippuvuutta. Perhoniemen tutkimuksen perusteella työn voimavarojen monipuolinen kehittäminen ja työn imun tukeminen työpaikoilla on oleellista työurien pidentämiseksi. Työn imu ei tutkimuksen mukaan kuitenkaan näytä oleellisesti pidentävän työuria niiden osalta, joiden työkyky on ehtinyt heikentyä. Heidän kohdallaan korostuu työn henkisen kuormittumisen ehkäiseminen.

Kupiaisen tutkimuksessa käsiteltiin yli 57-vuotiaiden työntekijöiden kokemuksia organisaatiofuusiosta, nimenomaan oikeudenmukaisuuden, työn imun, organisaatioon samaistumisen ja eläköitymisharkinnan näkökulmista.

Tutkimuksen tulokset korostavat oikeudenmukaisuuden tunteen kokemuksen merkitystä suurten organisaatiomuutosten yhteydessä. Koettu oikeudenmukaisuus ei vaikuta ainoastaan työntekijöiden eläköitymisharkintaan, vaan sillä on vaikutusta työntekijöiden fuusioon sopeutumiseen ja työn positiivisiin kokemuksiin.

Sessiossa kuultiin myös juuri alkaneen tutkimushankkeen Ikääntyneiden työurat – työssä jatkaminen ja eläkkeellä työskentely (von Bonsdorff & työryhmä) esittelyä.  Hankkeessa tullaan tuottamaan tietoa eläkeuudistuksen heijastumisesta työntekijöiden eläkeaikeisiin sekä työhön ja henkilöstöjohtamiseen tekijöiden roolista näiden aikeiden yhteydessä.

No, mitä sain kotiin viemisiksi päiviltä. Tällä kertaa ”saaliina” on ainakin muutamia kiinnostavia tutkimuksia, joiden edistymistä tulen seuraamaan. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: työelämän tutkimus, työhyvinvointi, eläkeaikeet, ketterät kasvuyritykset,