50+ Coaching voimaannutti työntekijöitä

Torstai 1.1.2015 klo 18:33 - Tuula Piensoho

Maaliskuussa alkanut Seniorit työelämässä -hanke päättyi vuoden lopussa. Hankkeessa etsittiin keinoja 54+ työntekijöiden voimaannuttamiseen, hyvinvoinnin lisäämiseen sekä motivaation nostamiseen. Tavoitteena oli tukea työpaikkoja kehittämään toimintaansa niin, että toimet edistävät niin tuloksellisuutta kuin työntekijöiden työkykyä ja jaksamista.

Hanke nosti työpaikkojen ikäystävällisen työkulttuurin kehittämisen keskiöön. 50+ työntekijät kohtaavat työpaikoilla vaihtelevasti ennakkoluuloja ja torjuvia asenteita. Työpaikkojen näkökulmasta ikäystävällisyys merkitsee työnantajan ymmärrystä monimuotoisen työyhteisön myönteisestä vaikutuksesta työn tekemiseen ja työpaikan tulokseen.

Hankkeessa pilotoitiin syksyn 2014 aikana Espoon kaupungin ja Nurmijärven kunnan työntekijöille 50+ Coaching -valmennusohjelma. Tätä edelsi keväällä tehty tarvekartoitus, jossa selvitettiin pilottiin osallistuvien henkilöiden sekä heidän esimiestensä tarpeita ja toiveita valmennuksen suhteen. Tarvekartoitus tehtiin valmennettaville webropol-kyselynä, teemahaastattelun osallistuivat niin valmennettavat kuin heidän esimiehensä.

Joulukuun puolivälissä oli hankkeen päätösseminaari, jossa käsiteltiin 50+ Coaching -valmennuksen keskeisiä tuloksia valmennettavien kertomana sekä esiteltiin valmennuksen toimintamalli.

Valmennusohjelman arviointiraportti on nyt valmis. Pilotista saadut tulokset vahvistivat ennakko-olettamuksia. Coaching sopii erittäin hyvin tämän kohderyhmän voimaantumisen, hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseen. 50+ Coachingin tulokset ovat kaikin puolin vakuuttavia ja inspiroivia. Ne kannustavat jatkamaan tällä tiellä.

Coachingin avulla saatiin uusia voimavaroja työtehtäviin, jotka ovat kaikille ja kaikkialla jatkuvan muutoksen alaisia. Coachingin avulla henkilön päämäärät, tavoitteet ja unelmat selkiytyivät. Myös itsetunto ja -tuntemus lisääntyivät. Prosessin aikana löytyi myös konkreettisia työvälineitä kehittää omaa työtä ja toimintaa työyhteisössä.

Hanketta osarahoitti ESR (Hämeen Ely-keskus) ja hallinnoi HY Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: 50+ coaching, ikäystävällinen työkulttuuri, voimaantuminen, pilottivalmennus, toimintamalli,