Fb-yhteisön 50PlusFoorumin käynnistäminen

Lauantai 12.12.2015 klo 0:05 - Tuula Piensoho

Viimeiset viikot ovat kuluneet tiiviisti uuden Fb-yhteisön 50PlusFoorumin käynnistämisessä. Aina unohtaa, miten paljon uuden fb-sivuston luominen ottaa aikaa, vaikka tämä ei ole suinkaan ensimmäinen perustamani facebook-sivusto.

Työ ei suinkaan tarkoita vain sivuston avaamista ja taustakuvan ja profiilikuvan valitsemista vaan paljon, paljon muuta.

Kaikkein aikaa vievin osuus on mielestäni sivuston markkinointi. Eli kertoa maailmalle, että täällä ollaan. Ei siis auta, että pykää sivuston valmiiksi vaan täytyy heti miettiä sitä, miten viestiä fb-maailmassa siitä, että kyseinen yhteisö on perustettu.

Voi tietysti laittaa siitä tietoa omille kavereille, yhteistyökumppaneille jne. sähköpostiviesteinä ja toivoa, että he jakavat tietoa eteenpäin. Sitten voit myös itse olla aktiivinen ja kirjoittaa potentiaalisille fb-sivuille oman yhteisön perustamisesta ja pyytää tutustumaan ja tykkäämään sivustosta.

Itse koen tämän erittäin haasteellisena, kun minulla ei ole viestintä- tai markkinointikoulutusta takataskussani. Onneksi sain apua Keski-Uusimaa -lehdeltä. Lehdessä julkaistiin joulukuun alussa uutinen "Ilmianna 50+ myönteinen työpaikka". Samassa yhteydessä kerrottiin uudesta Fb-yhteisöstä 50PlusFoorumi.

Olen myös ollut yhteyksissä puhelimitse työnantajiin, ja tätä osuutta minun tuleekin jatkossa vahvistaa. Pelkkä sähköpostittelu ei välttämättä auta eteenpäin, koska haluan saada erityisesti yrityksiä ja muita työpaikkoja mukaan.

Sama koskee myös 50+ työnhakijoita. Heidän mukaantulonsa on ensiarvoisen tärkeää, onhan sivusto perustettu nimenomaan saattamaan yhteen työnhakijoita ja yrityksiä. Ihannetilanne on se, että sivustolla esitetään työtarjouksia sekä kerrotaan omista työllistymistarpeista.

Myönteistä on, että mukaan on tullut toimijoita, jotka haluavat viedä 50+ asiaa eteenpäin eri foorumeilla.

Tällä hetkellä olen kerännyt sivustolle aiheeseen liittyvää tietoa vähän eri näkökulmista, toki aina liittyen 50+ työntekijän tilanteeseen.

Ja lopuksi. Sivuston tarkoitus on toimia paitsi työnhakijoiden ja työnantajien foorumina, myös kannustaa työnhakijoita ja työssä olevia sekä vaikuttaa yleiseen asenneilmastoon.

Asenneilmasto voi olla vähän liian negatiivinen suhteessa 50+ työntekijän vahvuuksiin ja työssä menestymiseen. Tämä taas näkyy siinä, että yt-neuvotteluissa helposti halutaan luopua talon viisi-kuusikymppisistä ja vastaavasti rekrytointitilanteessa valitaan mieluusti nuorempi työnhakija kuin esimerkiksi 50+ työnhakija.

Tähän on saatava muutos! Meillä ei ole varaa tuhlata osaamista ja lannistaa ihmisiä, joilla pitäisi olla työuraa jäljellä 10 - 15 vuotta, mutta joiden työelämään takaisin pääseminen on niin vaikeaa.

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: fb-yhteisö, 50PlusFoorumi, 50+työntekijät, työllistyminen, yhteistyö

Palkkaa yli viisikymppinen töihin! - haaste vastuullisille yrityksille!

Lauantai 24.10.2015 klo 8:53 - Tuula Piensoho

Tämän päivän viisikymppiset ovat pääsääntöisin terveempiä ja koulutetumpia kuin aiemmat sukupolvet, mutta samalla uusien haasteiden edessä. Monet tasapainoilevat hoitaessaan samanaikaisesti lapsenlapsiaan ja ikääntyneitä vanhempiaan.

Keskeinen haaste 50+ työntekijöillä on uudelleen työllistyminen käytyjen yt-neuvottelujen lopputuloksena. TEM:n mukaan työttömänä oli syyskuussa 125 400 yli viisikymppistä työnhakijaa.

Hallitus peräänkuuluttaa meitä kaikki kantamaan vastuumme maamme tuottavuusloikasta.

Sopii kysyä, miten se on ylipäätänsä mahdollista jatkuvien leikkausten ja yt-neuvottelujen Suomessa?

Yli viisikymppisten asema työelämässä puhututtaa minua. Se on minulle henkilökohtaisesti tärkeä aihe. Kun yt-neuvottelut päättyvät irtisanomisiin, 50+ työntekijät ovat usein ensimmäisinä irtisanottavien listalla.

Miten olen tehnyt asian eteen? Olen kehittänyt 50+ toimintamallin yritysten ja organisaatioiden käyttöön viisikymppisten työntekijöiden voimaantumista edistämään. Se on työpaikkojen käytettävissä niin halutessaan. Viimeisimpänä olen käynnistänyt Järvenpäässä syksyn aikana maksuttomia vertaisryhmiä 50+ ikäisten työnhakuun ja jaksamiseen.

Vertaisryhmä tukee yli viisikymppisten motivaatiota työnhakuprosessissa että edesauttaa jaksamisessa. ”Viisikymppinen tarjolla töihin”-ryhmän ensimmäinen tapaaminen oli Järvenpään kirjastossa 8.10.2015. Tärkeä osa toimintaa on mahdollisuus käydä omaa tilannetta läpi ja saada tukea toisilta. Merkityksellistä on myös löytää omat unelmat ja menetyksestä huolimatta löytää elämästä myönteisiä ja elämää kannattavia asioita ja ihmissuhteita. Seuraavat tapaamiset ovat Järvenpään kirjastossa 21.10 klo 16.15 - 17.45 ja 3.11. klo 16.15 – 17.45.

Näiden vertaisryhmien lisäksi peräänkuulutan Keski-Uudenmaan alueelle aktiivisia toimia 50 + ikäisten työllistämisen edistämiseksi yrityksiltä ja muilta organisaatioilta. Suomessa on Palkkaa nuori töihin- ja Palkkaa pakolainen -haasteita. Tähän kokonaisuuteen sopisi hyvin myös Palkkaa yli viisikymppinen töihin -haaste yrityksille.

Tulen olemaan yhteydessä Keski-Uudenmaan työnantajiin, järjestöihin sekä työvoimaviranomaisiin. Haastan vastuullisia työnantajia ja toimijoita yhteistyöhön miettimään toimia 50+ työntekijöiden työllistämisen edistämiseen. 

Kirjoitukseni oli Keski-Uusimaan Lukijalta-palstalla 24.10.2015

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: viisikymppiset, työttömät, työllistyminen, vertaisryhmät

Viisikymppinen NYT! - sparrausta työnhakuun ja jaksamiseen

Maanantai 19.10.2015 klo 15:56 - Tuula Piensoho

Nykypäivän viisikymppiset elävät monien haasteiden keskellä. Myös he elävät ruuhkavuosia: ovat aktiivisesti mukana työelämässä, mutta huolehtivat usein samalla omista vanhemmistaan ja antavat aikaansa lastenlastensa hoitoon.

Keskeinen haaste viisikymppisillä on uudelleen työllistyminen käytyjen yt-neuvottelujen lopputuloksena. Tilastokeskuksen mukaan työttömänä on tällä hetkellä 125 600 yli viisikymppistä työnhakijaa.

Syksyn aikana Järvenpäässä käynnistyy vertaisryhmiä 50+ työnhakuun ja jaksamiseen. Vertaisryhmä auttaa ylläpitämään viisikymppisen aktiivisuutta, motivaatiota, voimaantumista sekä työnhakuprosessissa että jaksamisessa. Vertaisryhmä tarjoaa myös mahdollisuuden tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia, joiden tuki on erityisen tärkeä henkilökohtaisessa muutostilanteessa.

”Viisikymppinen tarjolla töihin”-ryhmän ensimmäinen tapaaminen oli Järvenpään kirjastossa 8.10 klo 18 - 19.30. Vertaisryhmän tavoitteena on edistää työnhakijan työllistymistä mm. kannustamalla aktiiviseen työnhakuun. Tärkeä osa koostuu mahdollisuudesta käydä omaa tilannetta läpi ja saada tukea toisilta. Merkityksellistä on myös löytää omat unelmat ja menetyksestä huolimatta löytää elämästä myönteisiä ja elämää kannattavia asioita ja ihmissuhteita.

Vertaisryhmä tapasi toisen kerran 13.10. Tuolloin teemana keskeisenä teemana olivat mm. omat tavoitteet/unelmat työn/työpaikan suhteen ja mistä löydän energiaa ja innostusta elämääni. Seuraavat vertaisryhmätapaamiset ovat Järvenpään kirjastossa 21.10 klo 16.15 - 17.45 ja 3.11. klo 16.15 – 17.45.

Toiminta on maksutonta. Lisätietoja saat numerosta 045 1218890/tpiensoho@gmail.com/valmentaja Tuula Piensoho.

Tervetuloa mukaan!

 

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: 50+, viisikymppinen, vertaisryhmä, työllistyminen, yt-neuvottelut, työttömyys, jaksaminen, voimaantuminen

Ketkä kelpaavat töihin?

Torstai 31.10.2013 klo 17:49 - Tuula Piensoho

Suomi ikääntyy nopeaa vauhtia. Myös Euroopan mittakaavasta katsottuna olemme ikääntymisen johtoasemassa. Muut tulevat perässä, mutta tulevat kuitenkin. Ikääntyminen on megatrendi, jota ei enää kyseenalaisteta.

Tähän aiheeseen liittyy keskustelu työikäisten työurien pidentämisestä. Työttömyyden ollessa hienoisessa kasvussa, tuntuu työurien pidentäminen kuitenkin kovin ristiriitaiselta ajatukselta. Mistä niitä työuria tulisi sitten kaiken kaikkiaan pidentää? Tilastot kertovat, että nuorten on vaikea työllistyä ja toisaalta seniori-ikäisiä laitetaan pois työpaikoilta tarpeettomina. Kun esimerkiksi 50 + henkilö joutuu irtisanomisen johdosta pois omasta tutusta työympäristöstään, on hänen erittäin vaikea tai paremmin sanottuna lähes mahdoton työllistyä uudelleen.

Katse kääntyy nyt yritysten rekrytointiprosesseihin. Haluavatko/uskaltavatko esimiestehtävissä olevat rekrytoida vastavalmistuneita nuoria tai vaihtoehtoisesti itseään huomattavasti vanhempia henkilöitä? Jos eivät, niin miksi eivät?

Itse olen työurani aikana rekrytoinut lukuisia henkilöitä. Ikää en ole koskaan kokenut määräävänä tekijänä. Olen pyrkinyt valitsemaan työtehtäviin osaavia henkilöitä.

Voin olla väärässä, mutta minusta tuntuu siltä, että tällä hetkellä rekrytoinneissa kartetaan niin itseään nuorempien kuin itseään huomattavasti vanhempien työntekijöiden valitsemista.

Ikäystävällisessä työpaikassa eri-ikäiset työntekijät ovat työpaikan ja työyhteisön rikkaus. Voisiko tämä toteutua työpaikoilla rekrytointeja tehtäessä ja muutenkin?

Julkaistu Keski-Uusimaassa 28.10.2013

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: työurien pidentäminen, työllistyminen, irtisanominen, rekrytointi, ikäystävällinen työpaikka