Urasuunnittelusta innostusta työuran eri vaiheisiin

Sunnuntai 3.5.2015 klo 9:36 - Tuula Piensoho

Talouselämässä oli 2.5.2015 kiinnostava artikkeli IT-talo CGI:n urasuunnitteluohjelmasta yli 60-vuotiaille. Yritys oli havahtunut kaksi vuotta sitten siihen, että talossa oli useita yli 60 vuotta täyttäneitä työntekijöitä. Kun nämä työntekijät aikanaan siirtyvät eläkkeelle, heidän mukanaan talosta lähtee valtavasti yrityksen kannalta merkityksellistä osaamista.

Tämän johdosta CGI aloitti vuosi sitten urasuunnitteluohjelman yli 60-vuotiaille. Suunnittelun tarkoituksena on kartoittaa työntekijöiden ajatuksia jäljellä olevasta urastaan. Edelleen urasuunnittelun tavoitteena on koota työntekijöiden ajatuksia siitä, miten työssä jaksamista ja työn mielekkyyttä voisi parantaa sekä sitä, miten osaaminen pysyy talon sisällä.

Käytännössä tämä tapahtui siten, että esimiehet kävivät ensin keskustelut työntekijöiden kanssa. Tämän jälkeen keskustelut dokumentointiin ja viimeisenä toimenpiteenä laadittiin suunnitelma yhdessä työntekijän kanssa.

Tähän päivään mennessä CGI on käynyt yli sata keskustelua ja tehnyt urasuunnitelmat yli 60-vuotiaille työntekijöilleen. Suunnitelman tekeminen ei ole kuitenkaan pakollinen ja suunnitelmaa voi tarvittaessa muuttaa.

Artikkeliin haastatellun henkilöstöjohtajan mukaan ohjelma oli aluksi herättänyt monenlaisia tunteita, epäilyjä ja kysymyksiä, mutta nyt yrityksessä on tehty yli 100 urasuunnitelmaa ja toiminto on vakiintunut yrityksen henkilöstönkehittämisen menetelmäksi.

Minusta on erittäin tärkeää, että yrityksissä panostetaan eri-ikäisten urasuunnitelmiin. On tärkeää jo työuran alussa hahmotella tavoitteita, unelmia ja tapoja sekä sitä, miten näihin tavoitteisiin kyseissä työssä ja työpaikassa päästään. Mutta yhtä merkityksellistä tämä on työuran eri nivelkohdissa, niin elämän ruuhkavuosissa kuin eläkeikää lähestyttäessä.

Toivon, että työpaikat havahtuvat tähän ja ymmärtävät työntekijöittensä työhön ja työn tekemisen tapoihin liittyvän suunnittelun merkityksen niin yrityksen tuloksellisuuden edistäjänä kuin yksilön työhyvinvointia , motivoitumista ja työhön sitoutumista edistävänä tekijänä.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: urasuunnittelu, eri-ikäiset työntekijät, 60+ työntekijät, työhyvinvointi, motivaatio, yrityksen tuloksellisuus